CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 4: Phá chấp Pháp của các trường phái Phật giáo

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 10 năm 2012
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2012, Thành Duy Thức Luận (2012)
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 30/10/2012. 368
Bạn: Không có. TB: 2.8 (26 votes)
6.672 lượt nghe.
Bình luận