CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Ba bài kinh quan trọng (22/10/2013)

Ấn tống
Giảng tại Vườn Nai, Ấn Độ, ngày 22/10/2013.
Album: 
Pháp thoại tháng 10 năm 2013
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Phật tích Ấn Độ và Nepal, Pháp thoại 2013
Bạn: Không có. TB: 2.5 (37 votes)
4.092 lượt nghe.
Bình luận