CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Tu để làm gì, thế giới Cực Lạc, giáo dục đạo đức, bản chất giấc mơ, gia đình Phật tử VN, trì tụng và lạy kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cách trì tụng kinh, pháp diệt tận, cốt lõi niệm Phậ

Ấn tống
Giảng tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ, ngày 14/11/2014
Album: 
Pháp thoại tháng 11-2014
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2014
Bạn: Không có. TB: 2.3 (25 votes)
4.232 lượt nghe.
Bình luận

Video mới nhất

VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 15-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 15/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 14-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 14/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 13-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 13/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 12-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 12/03/2020
CHIA SẺ PHẬT PHÁP ONLINE - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020
KINH NÀO CỦA ĐỨC PHẬT? - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020