CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Từ bi trong đạo Phật

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 11 - 2015
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2015
Giảng tại Học viện Phanxicô, ngày 28/11/2015 309
Bạn: Không có. TB: 2.8 (28 votes)
10.318 lượt nghe.
Bình luận