CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Bốn trụ cột cho hôn nhân bền vững - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 19-11-2016

Album: 
Pháp thoại tháng 11 - 2016
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2016
Bạn: Không có. TB: 2.5 (31 votes)
2.018 lượt nghe.
Bình luận