CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Cải tạo cuộc sống, làm chủ tương lai - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Tượng Sơn, Hà Tĩnh, ngày 08-11-2016
Album: 
Pháp thoại tháng 11 - 2016
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2016
Bạn: Không có. TB: 2.8 (28 votes)
1.653 lượt nghe.
Bình luận