CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Hạnh phúc đơn sơ, bốn không và một có - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Phong Hanh, Hải Dương, ngày 05-11-2016
Album: 
Pháp thoại tháng 11 - 2016
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2016
Bạn: Không có. TB: 2.6 (24 votes)
2.225 lượt nghe.
Bình luận