CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Biết ơn, đền ơn và ban ơn - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Hương Sơn, Đà Nẵng, ngày 25-11-2017.

Album: 
Pháp thoại tháng 11 - 2017
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2017
Bạn: Không có. TB: 5 (1 vote)
1.486 lượt nghe.
Bình luận