CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Lợi Ích Của Việc Xây Chùa, Tạc Tượng, Đúc Chuông, In Kinh và Công Quả

Ấn tống

Lợi Ích Của Việc Xây Chùa, Tạc Tượng, Đúc Chuông, In Kinh và Công Quả | TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Linh Ứng Tương Mai, Hà Nội, ngày 19-11-2017

Album: 
Pháp thoại tháng 11 - 2017
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2017
No votes yet
1.086 lượt nghe.
Bình luận