CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Thực tập viết khung sườn luận án - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM cơ sở 1, ngày 29-11-2017

Album: 
Pháp thoại tháng 11 - 2017
Trình bày: 
TT. Thích Nhật Từ
Tác giả: 
TT. Thích Nhật Từ
Category: 
Phương pháp nghiên cứu
Bạn: Không có. TB: 5 (2 votes)
2.016 lượt nghe.
Bình luận