CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Tín ngưỡng thờ mẫu trong dân gian, phá giới và phá kiến - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống

Các câu hỏi:

  1. Tín ngưỡng thờ mẫu trong dân gian
  2. Lợi ích của việc đọc kinh Phật
  3. Phá giới và phá kiến
  4. Phân biệt Tăng sĩ và thầy cúng Cúng dường bình đẳng

Đã được Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc lần 33 tại chùa Giác Ngộ, ngày 26-11-2017

Album: 
Pháp thoại tháng 11 - 2017
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2017
No votes yet
1.842 lượt nghe.
Bình luận