CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Bài 6: Khổ hạnh và Phật hạnh - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống

giảng tại đại học KHXHNV TPHCM, ngày 23-11-2018

Album: 
Pháp thoại tháng 11 - 2018
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2018
Bạn: Không có. TB: 5 (1 vote)
455 lượt nghe.
Bình luận