CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Bài 6: Khổ hạnh và Phật hạnh - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống

giảng tại đại học KHXHNV TPHCM, ngày 23-11-2018

Album: 
Pháp thoại tháng 11 - 2018
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2018
Bạn: Không có. TB: 5 (1 vote)
454 lượt nghe.
Bình luận
2019-02-16: 09:02:03 [log] Download DIR: '/home/chuagiacngo/sites/default/files/tmp/download-videos/' [PhatAmLog] 1