CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Ba điều cần làm để giữ hạnh phúc trong hôn nhân

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 11 - 2021
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2021

TT. Thích Nhật Từ giảng trong lễ hằng thuận tại chùa Giác Ngộ, ngày 14/11/2021.

No votes yet
2.108 lượt nghe.
Bình luận