CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Nghiên cứu Phật giáo qua phương pháp Văn học l Phương pháp nghiên cứu 2021

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 11 - 2021
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2021

TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 12/11/2021.

 
No votes yet
1.953 lượt nghe.
Bình luận