CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tìm hiểu và theo dấu chân Phật

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 11 - 2021
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2021

TT. Thích Nhật Từ giảng trong Lễ quy y Tam bảo online ngày 19/11/2021, tại chùa Giác Ngộ.

No votes yet
1.683 lượt nghe.
Bình luận