CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Trưởng thành trong tạ ơn (11/2004)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 11 năm 2004
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2004, Pháp thoại 2004 tại nước ngoài
Chùa Tam Bảo, Baton Rouge, 27-11-04. 214
Bạn: Không có. TB: 2.8 (19 votes)
4.913 lượt nghe.
Bình luận