CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Bản Chất Của Đạo Đức (18/11/2006) Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 11 năm 2006
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2006
Chùa An Phú, ngày 18/11/2006
258
Bạn: Không có. TB: 2.6 (23 votes)
6.795 lượt nghe.
Bình luận