CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Hành pháp Dược Sư (04/11/2006)

Ấn tống
Giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 4-11-06.
Album: 
Pháp thoại tháng 11 năm 2006
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Kinh Dược Sư, Pháp thoại 2006
Bạn: Không có. TB: 2.5 (36 votes)
1.760 lượt nghe.
Bình luận