CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

KIinh Trung Bộ 51 (Kinh Kandaraka) - Thuật sống hạnh phúc (12/11/2006)

Ấn tống
Kinh Kandaraka 51, Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 12-11-06.
Album: 
Pháp thoại tháng 11 năm 2006
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Kinh Trung Bộ, Pháp thoại 2006
Bạn: Không có. TB: 2.1 (30 votes)
3.090 lượt nghe.
Bình luận