CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Sống chung với bệnh (19/11/2006)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 11 năm 2006
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Phật giáo ứng dụng, Pháp thoại 2006

Giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 19-11-06.

162
Bạn: Không có. TB: 3.1 (27 votes)
5.984 lượt nghe.
Bình luận