CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Logic học Phật giáo (2007) - Bài 11: Tam đoạn luận và nhân minh luận

Ấn tống
Giảng tại HVPGVN tại TP.HCM, ngày 14-11-2007.
Album: 
Pháp thoại tháng 11 năm 2007
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2007, Logic học Phật giáo 2007
Bạn: Không có. TB: 2.6 (39 votes)
2.204 lượt nghe.
Bình luận