CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Logic học Phật giáo (2007) - Bài 12: Trực quan và chân lý

Ấn tống
Giảng tại HVPGVN tại TP.HCM, ngày 17-11-2007.
Album: 
Pháp thoại tháng 11 năm 2007
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2007, Logic học Phật giáo 2007
Bạn: Không có. TB: 2.4 (34 votes)
1.690 lượt nghe.
Bình luận