CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Trung Bộ 115 (Kinh Đa Giới) - Chân dung người trí (23/11/2008)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 11 năm 2008
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Kinh Trung Bộ, Pháp thoại 2008
Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 23/11/2008. 338
Bạn: Không có. TB: 2.5 (3 votes)
4.303 lượt nghe.
Bình luận