CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Duy Thức Tam Thập Tụng (2010) - Bài 15: Tâm lý phổ quát (Tâm sở biến hành) (8/11/2010)

Ấn tống
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 08/11/2010.
Album: 
Pháp thoại tháng 11 năm 2010
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2010, Duy thức tam thập tụng
Bạn: Không có. TB: 1.5 (22 votes)
2.812 lượt nghe.
Bình luận