CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Bách Dụ 12 (Bài 52 - 57): Đừng làm tổn hại cho nhau (10/11/2011)

Ấn tống
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 10/11/2011.
Album: 
Pháp thoại tháng 11 năm 2011
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2011, Kinh Bách Dụ
Tags: 
tổn hại
Bạn: Không có. TB: 2.2 (27 votes)
4.608 lượt nghe.
Bình luận