CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Bách Dụ 12 (Bài 52 - 57): Đừng làm tổn hại cho nhau (10/11/2011)

Ấn tống
Tags: 
tổn hại
Bạn: Không có. TB: 2.2 (27 votes)
8.905 lượt nghe.
Bình luận