CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Bách Dụ 13 (Bài 57 - 61): Tác hại của lòng tham (19/11/2011)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 11 năm 2011
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2011, Kinh Bách Dụ
Giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 19/11/2011. 1.036
Bạn: Không có. TB: 2 (36 votes)
9.763 lượt nghe.
Bình luận