CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Bách Dụ 14 (Bài 62 - 66): Họa và phúc (20/11/2011)

Ấn tống
Tags: 
họa, phúc
Bạn: Không có. TB: 2.7 (37 votes)
8.938 lượt nghe.
Bình luận