CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Phật Học Ứng Dụng 4: Phật giáo và trợ tử - Cái chết êm dịu (11/11/2011)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 11 năm 2011
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2011, Phật giáo ứng dụng
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 11/11/2011. 665
Bạn: Không có. TB: 2.1 (22 votes)
7.712 lượt nghe.
Bình luận