CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Phật Học Ứng Dụng 5: Phật giáo và phá thai (15/11/2011)

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2.6 (26 votes)
10.204 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

dung (chưa được kiểm chứng)
nghe
16/11/2011 10:10:46 am
dung (chưa được kiểm chứng)
nghe
16/11/2011 10:11:00 am
Nguyễn Đức Huy (chưa được kiểm chứng)
Con cảm ơn các bài giảng sư thầy
22/07/2013 02:59:56 pm