CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tám điều cần biết (06/11/2011)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 11 năm 2011
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2011
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 06/11/2011
1.231
Bạn: Không có. TB: 2.2 (19 votes)
9.031 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

Bui Van Huong
tốt
10/11/2011 03:30:48 pm