CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Phật học ứng dụng 06: Triết lý Phật giáo qua các biểu tượng (05/11/2011) Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 11 năm 2011
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2011, Vấn đáp: Phật học ứng dụng, Vấn đáp
Giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 05/11/2011 974
Bạn: Không có. TB: 2.1 (25 votes)
9.303 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

nguyen thanh quang (chưa được kiểm chứng)
khong nghe duoc bai giang
18/12/2011 12:47:35 pm