CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Phật học ứng dụng 06: Triết lý Phật giáo qua các biểu tượng (05/11/2011) Thích Nhật Từ

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2.1 (25 votes)
8.616 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

nguyen thanh quang (chưa được kiểm chứng)
khong nghe duoc bai giang
18/12/2011 12:47:35 pm