CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tâm thức học Phật giáo 01: Giới thiệu bao quát (09/11/2012)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 11 năm 2012
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2012
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 09/11/2012
262
Bạn: Không có. TB: 2.4 (24 votes)
5.926 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

tontuan9639
Phúc thay đạo phật có những vị như Thầy
15/11/2012 03:06:45 pm