CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 12: Tâm lý chuyên biệt

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 11 năm 2012
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Thành Duy Thức Luận (2012), Pháp thoại 2012

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 27/11/2012.

318
Tags: 
tâm lý, duy thức
Bạn: Không có. TB: 2.2 (23 votes)
7.752 lượt nghe.
Bình luận