CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 8: Bản chất và phân loại ý thức

Ấn tống
Tags: 
duy thức, ý, tâm
Bạn: Không có. TB: 3.2 (32 votes)
7.313 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

Minh Tan (chưa được kiểm chứng)
cam on thay
27/12/2012 01:47:43 am