CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 8: Bản chất và phân loại ý thức

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 11 năm 2012
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2012, Thành Duy Thức Luận (2012)
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 13/11/2012. 389
Tags: 
duy thức, ý, tâm
Bạn: Không có. TB: 3.2 (32 votes)
7.912 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

Minh Tan (chưa được kiểm chứng)
cam on thay
27/12/2012 01:47:43 am