CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 9: Năm thức giác quan (13/11/2012)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 11 năm 2012
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Thành Duy Thức Luận (2012), Pháp thoại 2012

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 13/11/2012

364
Bạn: Không có. TB: 1.9 (37 votes)
7.706 lượt nghe.
Bình luận