CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Khởi Tín Luận 03: Tám mục đích của Phật Pháp

Ấn tống
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 29/12/2014
Album: 
Pháp thoại tháng 12-2014
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2014, Đại thừa khởi tín luận
Bạn: Không có. TB: 2.3 (42 votes)
2.914 lượt nghe.
Bình luận