CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Khởi Tín Luận 04: Đối tượng và bản chất Đại Thừa

Ấn tống
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 31/12/2015
Album: 
Pháp thoại tháng 12-2014
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2014, Đại thừa khởi tín luận
Bạn: Không có. TB: 3.3 (38 votes)
3.071 lượt nghe.
Bình luận