CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vượt qua tâm lý tủi phận

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 12-2014
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2014
Giảng tại chùa Pháp Linh, Đồng Nai, ngày 25/12/2014 240
Bạn: Không có. TB: 1.7 (26 votes)
5.263 lượt nghe.
Bình luận