CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Phật hóa gia đình và xã hội

Ấn tống
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/12/2015
Album: 
Pháp thoại tháng 12 - 2015
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2015
Bạn: Không có. TB: 2.7 (21 votes)
2.243 lượt nghe.
Bình luận