CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tổng quan về Đại thừa và Tiểu thừa

Ấn tống
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 28-12-2016.
Album: 
Pháp thoại tháng 12 - 2016
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa, Pháp thoại 2016
Bạn: Không có. TB: 2.7 (70 votes)
3.360 lượt nghe.
Bình luận