CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Xin đừng

Ấn tống

Xin đừng

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Hội Thượng, Thừa Thiên Huế, ngày 10-12-2016.
Album: 
Pháp thoại tháng 12 - 2016
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2016
Bạn: Không có. TB: 2.7 (38 votes)
1.437 lượt nghe.
Bình luận