CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Học Phật, Tu Thiền và Lý Tưởng Sống - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống

Pháp thoại Học Phật, Tu Thiền và Lý Tưởng Sống do Thầy Nhật Từ giảng trong lễ Quy Y Tam Bảo tại chùa Giác Ngộ, ngày 01-12-2017.

Album: 
Pháp thoại tháng 12 - 2017
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Bạn: Không có. TB: 5 (1 vote)
1.984 lượt nghe.
Bình luận