CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Bài tập (2) l Sư phạm hoằng pháp

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 12 - 2020
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Sư phạm hoằng pháp

TT. Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 24/12/2020.

No votes yet
4.683 lượt nghe.
Bình luận