CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Sáu cõi luân hồi (tiếp theo) l Giải thoát luận Phật giáo

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 12 - 2021
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2021

TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online, tại chùa Giác Ngộ, ngày 28/12/2021.

No votes yet
1.983 lượt nghe.
Bình luận