CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Sơ lược hoạt động của chùa Giác Ngộ & chùa Quan Âm Đông Hải trong đại dịch Covid-19

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 12 - 2021
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2021

TT. Thích Nhật Từ trả lời phỏng vấn, tại chùa Giác Ngộ, tháng 12/2021.

No votes yet
2.049 lượt nghe.
Bình luận