CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

TT. Thích Nhật Từ chia sẻ pháp thoại ngắn trong lễ cúng dường Trai tăng tại chùa Giác Ngộ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 12 - 2021
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2021

TT. Thích Nhật Từ giảng trong lễ cúng dường Trai tăng tại chùa Giác Ngộ, tháng 12/2021.

No votes yet
1.996 lượt nghe.
Bình luận