CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Năm pháp thoại chuyển hóa oan ức 2 (05/12/2004)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 12 năm 2004
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2004, Pháp thoại 2004 tại nước ngoài
Giảng tại Tu viện Bửu Hưng, Vancouver, 05-12-04 195
Bạn: Không có. TB: 3.4 (21 votes)
4.185 lượt nghe.
Bình luận