CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Trung Bộ 27 (Kinh Dụ Dấu Chân Voi) - Theo dấu chân Phật (10/12/2005)

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2.6 (31 votes)
5.294 lượt nghe.
Bình luận