CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Biểu tượng hoa sen (10/12/2006)

Ấn tống
Giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 10-12-06.
Album: 
Pháp thoại tháng 12 năm 2006
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2006, Phật giáo ứng dụng
Bạn: Không có. TB: 2.5 (51 votes)
2.265 lượt nghe.
Bình luận